EU IPA13 – Enerji Sektör Programı (Faz-2)

CS02.a Enerji Piyasalarının Geliştirilmesi (EPG) Projesi

Enerji Piyasalarının Geliştirilmesi (EPG) Projesi, AB-Türkiye Mali İşbirliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında 2011- 2013 Çok Yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD) hedeflerinden “elektrik ve doğal gaz piyasalarının AB müktesebatı ve uygulamaları ile daha uyumlu hale getirilmesi” amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPİAŞ, EPDK, TEİAŞ ve BOTAŞ’ın ana faydalanıcısı olduğu proje kapsamında elektrik piyasalarına ilişkin tavsiye raporlarının hazırlanmasının yanı sıra; ilgili kurumlara dengeleme güç piyasası, doğalgaz ve elektrik spot piyasaları, şeffaflık platformları, türev piyasalar ve yeşil sertifika piyasalarına ilişkin teknik destek sağlanması hedeflenmektedir.

IPA-I dönemi (2007-2013) kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen diğer projeler için https://enerjiprojeleri.eu/ sitemizi ziyaret edebilirsiniz.