18-19 Temmuz 2019 – Dengeleme Güç Piyasası Çalıştayı