4 Temmuz 2019 – Elektrik Borsası ve Dengeleme Güç Piyasası Semineri