6-7-8 Ağustos 2019 – Şebeke Geliştirme Planlarının Hazırlanması Eğitimi