9-10-11 Ekim 2019 – Gaz Ticareti ve Fiyatlandırma Eğitimi