Elektrik Borsası Değerlendirmeler ve Öneriler Çalıştayı Basın Bülteni (Temmuz 2019)

Ekler